Høgskolesenteret i Kristiansund

Vil du vite mer?

Høgskolesenteret i Kristiansund

Industriveien 18
6517 Kristiansund
 
Telefon administrasjon: 71 21 40 80 
post@hiksu.no

1 Høgskolen i Molde
3 Høgskulen i Volda
4 Høgskolen i Ålesund
5 NNR
6 Møre og Romsdal fylkeskommune
7 Kristiansund Kommune
8 Komvekst

Velkommen til Høgskolesenteret i Kristiansund

FacebookHøgskolesenteret i Kristiansund har flere høgskoletilbud og samarbeidspartnere i Kristiansund.

 Våre hovedtilbud er Bachelor i sykepleie (heltid) og bachelor i petroleumslogistikk (heltid) levert av vår hovedsamarbeidspartner Høgskolen i Molde.

I høst vil også Høgskolen i Bergen starte et tilbud hos oss,- Bachelor i undervannsteknologi- drift og vedlikehold! Sjekk ut for mere informasjon om tilbudet.Høgskolen i Bergen.

Kristiansund er en liten by med storbyens kvaliteter som du finner midt mellom Trondheim og Ålesund. Her bor 22.000 trivelige kristiansundere - et åpent folkeslag som det er hyggelig å stifte nærmere bekjentskap med.

Vi vil ønske deg hjertelig velkommen til Høgskolesenteret i Kristiansund!
Kart Høgskolesenteret

Stor spenning knyttet til årets søkertall til studiene på HiKSU

Etter mange år med stor interesse for våre studier er vi i år mere spent på søkertallene enn noen gang tidligere Les mer.

Til studenter som skal starte på Undervannsteknologi, drift og vedlikehold ved Høgskolesenteret

Les mer.

Stor interesse for innovasjonsstudium

Les mer.

Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor - oppstart høsten 2015

Les mer.

Avslutning Trygg Legemiddelhåndtering

Les mer.